Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 2010

GƯƠNG MẶT BLOOGER VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI


Lịch sử hình thành và phát triển của các Blogger tại Việt Nam tuy chưa dài, chưa lớn mạnh nhưng đã tạo được một vị thế đáng kể trong lòng các độc giả và cư dân mạng, nhất là trong tình hình đang thiếu những thông tin phản biện và đa chiều như hiện nay.
Cộng đồng Blogger nay không chỉ là những bạn trẻ với những tâm sự cá nhân vô thưởng vô phạt mà còn là những người có học thức, có tầm hiểu biết cao, có quan hệ xã hội rộng rãi, có những ưu tư và quan tâm đến vận mệnh của đất nước như: BOXIT , ANH BA SÀM, NGUYỄN XUÂN DIỆN, NGUYỄN HỒNG KIÊN (GỐC SẬY BLOG), KAMI, HIỆU MINH, NGUYỄN QUANG LẬP (QUÊ CHOA BLOG), ĐÀO TUẤN, TRƯƠNG DUY NHẤT, NGUYỄN THẾ THỊNH, ĐÕ TRUNG QUÂN, BS HỒ HẢI, GIÁP VĂN (GIÁP VĂN DƯƠNG), NGUYỄN TRỌNG TẠO, TRẦN NHƯƠNG, PHẠM VIẾT ĐÀO, HUY BOM, BÚT LÔNG, HÃY DÀNH THỜI GIAN, NGƯỜI BUÔN GIÓ, MẸ NẤM, …