Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Ngang... như cua!

Ê..!!! Đang cưỡng chế!!! cấm tiệt quay phim, chụp hình, viết lách...nhá nhá!!!
Á à, lại dám chống chế, bình...loạn à? tịch thu tang vật...!!!
Ảnh và bình loạn: Thanh Nga